Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Compareixença de representants de la Plataforma "Ni un pas enrere, invertim en futur" davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les activitats que duu a terme (Tram. 357-00036/09)

    Compareixença.

  • 4

    Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la tasca que duu a terme (Tram. 356-00094/09)

    Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.