Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 26 d'abril de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un acord sobre el tractament responsable de la immigració per part dels partits polítics amb representació parlamentària (Tram. 250-00088/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 7

  Compareixença de representants de la Taula del Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conclusions del III Congrés del Tercer Sector Social (Tram. 357-00013/09)

  Compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del sistema català d'atenció a la dependència (Tram. 250-00096/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 9

  Proposta de resolució sobre el traspàs dels acolliments familiars a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00138/09)

  Debat i votació.

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'establiment de mesures per a evitar el problemes entre els veïns del barri de l'Havana i els residents del centre de menors La Ribera, de Mataró (Maresme) (Tram. 250-00080/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.