Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 15 de febrer de 2011
Hora:
18:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família per a informar sobre els objectius i les actuacions que impulsarà el seu departament (Tram. 355-00001/09)

    Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Conseller del Departament de Benestar Social i Família

    Sessió informativa.