Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

  • 1

    Proposiciˇ de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergŔncia habitacional i a la pobresa energŔtica (Tram. 202-00062/10)

    Elaboraciˇ del Dictamen (*)

    (Obertura de la tramitaciˇ: BOPC, 413, 173; Designaciˇ de membres de la Comissiˇ promotora: BOPC, 624, 22)

Nota: (*) L'informe de ponŔncia, per indicaciˇ de la presidŔncia de la Comissiˇ i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix electr˛nicament, amb el benentŔs que tambÚ serÓ publicat posteriorment en el BOPC.