Comissiˇ de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 9 de juliol de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la sessiˇ plenÓria del matÝ
Lloc:
Sala 1

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Proposiciˇ de llei de finanšament del sistema integrat del transport p˙blic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador MilÓ i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Elaboraciˇ del Dictamen.(*)

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)

 • 2

  Proposiciˇ de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergŔncia habitacional i a la pobresa energŔtica (Tram. 202-00062/10)

  Nomenament de la PonŔncia

  (Obertura de la tramitaciˇ: BOPC, 413, 173; Designaciˇ de membres de la Comissiˇ promotora: BOPC, 624, 22)

 • 3

  Proposiciˇ de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergŔncia habitacional i a la pobresa energŔtica (Tram. 202-00062/10)

  MercŔ Pidemont Pujol, Representant del Comissiˇ Promotora de la Proposiciˇ de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'EmergŔncia Habitacional i a la Pobresa EnergŔtica; Eloi Badia Casas, del Comissiˇ Promotora de la Proposiciˇ de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'EmergŔncia Habitacional i a la Pobresa EnergŔtica; Maria Campuzano Guerra, del Comissiˇ Promotora de la Proposiciˇ de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'EmergŔncia Habitacional i a la Pobresa EnergŔtica; Assumpta Ordeig Sala, del Comissiˇ Promotora de la Proposiciˇ de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'EmergŔncia Habitacional i a la Pobresa EnergŔtica; Vanesa Vali˝o Esparducer, del Comissiˇ Promotora de la Proposiciˇ de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'EmergŔncia Habitacional i a la Pobresa EnergŔtica

  Coneixement de la ren˙ncia a promoure compareixences

  (Obertura de la tramitaciˇ: BOPC, 413, 173; Designaciˇ de membres de la Comissiˇ promotora: BOPC, 624, 22)

Nota: (*)L'informe de ponŔncia, per indicaciˇ de la presidŔncia de la Comissiˇ i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix electr˛nicament, amb el benentŔs que tambÚ serÓ publicat posteriorment en el BOPC.