Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 1 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a l'Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01242/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  • 2.1

   Compareixença de Carme Trilla amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01228/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.2

   Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01229/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.3

   Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01230/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.4

   Compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01234/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.5

   Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01235/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.6

   Compareixença d'una representació de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01244/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.7

   Compareixença de Guillem Fernàndez, en representació de l'associació Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01245/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.8

   Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01246/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.9

   Compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en demografia i professora de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01247/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.10

   Compareixença d'Isabel Pujadas Rúbies, catedràtica del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01248/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.11

   Compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01251/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.12

   Compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01252/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.13

   Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01255/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.14

   Compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01256/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.15

   Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors-Constructors d'Edificis amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01260/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.16

   Compareixença de José García Montalvo, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01262/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.17

   Compareixença de Pedro Parra Calderón, president de la cooperativa Llar Unió Catalònia, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01263/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.18

   Compareixença de Jaume Font i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-01310/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.19

   Compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-01311/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.20

   Compareixença del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-01312/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

  • 2.21

   Compareixença de Damià Calvet, exsecretari de Territori i Sostenibilitat i director de l'Institut Català del Sòl, per a opinar sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 357-01313/10)

   Comissió de Territori i Sostenibilitat

   .

 • 3

  Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  • 3.1

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03439/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.2

   Proposta de compareixença de Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03440/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.3

   Proposta de compareixença de Luis Alfredo Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03441/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.4

   Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03442/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.5

   Proposta de compareixença de Montserrat Torrent, responsable de l'àrea d'habitatge de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03443/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03444/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03445/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.8

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03446/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03447/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03448/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03449/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.12

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ofideute amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03450/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.13

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03451/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03452/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03453/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.16

   Proposta de compareixença d'una representació de les Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03454/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.17

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03455/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.18

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03456/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.19

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03457/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.20

   Proposta de compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03458/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03459/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.22

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03460/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.23

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03461/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.24

   Proposta de compareixença d'una representació d'Avalis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03462/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge del Ministeri de Foment amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03463/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03464/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03465/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.28

   Proposta de compareixença d'una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03466/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03467/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.30

   Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03468/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.31

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03469/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.32

   Proposta de compareixença d'una representació de CaixaBank amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03470/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.33

   Proposta de compareixença d'una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03471/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.34

   Proposta de compareixença d'una representació del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03472/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.35

   Proposta de compareixença d'una representació del BBVA amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03473/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.36

   Proposta de compareixença d'una representació de Bankia amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03474/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.37

   Proposta de compareixença d'una representació d'ING Direct amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03475/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.38

   Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03476/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 3.39

   Proposta de compareixença de Carles Vergara Alert, professor de l'IESE especialitzat en el sector immobiliari, amb relació al Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (Tram. 352-03477/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural (Tram. 250-01493/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 60; esmenes: BOPC, 541, 32)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del Decret de creació del Parc Natural del Massís del Garraf (Tram. 250-01574/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 525, 58; esmenes: BOPC, 574, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reducció dels preus dels bitllets de tren d'alta velocitat i Avant entre Lleida i Barcelona (Tram. 250-01495/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 511, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'abocador de Cruïlles (Tram. 250-01497/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 47)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l'autopista AP-7 per al peatge de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el de l'Hospitalet de l'Infant i Móra d'Ebre (Tram. 250-01504/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 55)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els informes de la Universitat de Stanford i del Massachusetts Institute of Technology relatius a la responsabilitat de les injeccions de gas del projecte Castor (Tram. 250-01511/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 59)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la previsió dels fenòmens meteorològics que puguin afectar el trànsit i l'elaboració d'un protocol d'actuació coordinat (Tram. 250-01562/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 521, 73)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll (Tram. 250-01570/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 525, 55)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'extensió de la validesa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys (Tram. 250-01572/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 525, 57)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural (Tram. 250-01609/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 549, 30; esmenes: BOPC, 601, 31)