Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 22 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sixte Cambra, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la seguretat del port, la policia portuària i l'acord de cessió d'ús d'infraestructures del port a la Guàrdia Civil (Tram. 357-00739/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la demanda a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de la fixació del cabal de manteniment dels trams del Segre d'acord amb la Directiva marc de l'aigua (Tram. 250-01387/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la retirada dels expedients sancionadors oberts arran de la campanya de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic (Tram. 250-01449/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll (Tram. 250-01450/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 41)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera A-14 (Tram. 250-01453/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Cristina Bosch i Arcau, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 47)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de la línia 3 del servei de trens de rodalia (Tram. 250-01454/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 48)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles (Tram. 250-01455/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 48; esmenes: BOPC, 525, 47)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 250-01466/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 44; esmenes: BOPC, 525, 48)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la reducció del risc d'accidentalitat a la carretera GI-555, entre Sils i Massanes, i a la carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Tram. 250-01467/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 45; esmenes: BOPC, 525, 48)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la reducció del risc d'accidentalitat a les carreteres BV-2041, entre Gavà i Begues; C-1415, entre Terrassa i Sentmenat; BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès; C-16, entre Berga i Bagà, i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià (Tram. 250-01468/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 45; esmenes: BOPC, 525, 49)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament del servei de trens entre Barcelona, Girona i Figueres (Tram. 250-01469/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 46; esmenes: BOPC, 525, 49)