Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 25 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquest institut (Tram. 357-00287/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Francesc Damià Calvet, president del Consell d'Administració de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les plataformes logístiques (Tram. 357-00510/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'autorització ambiental de l'explotació de recursos minerals al Palau d'Anglesola (Tram. 250-01298/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una instal·lació de tractament biològic de residus d'alta degradabilitat a Ossó de Sió (Tram. 250-01331/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 425, 21; esmenes: BOPC, 469, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada i el tractament de les terres contaminades del parc del Nord de Sabadell (Tram. 250-01354/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 79; esmenes: BOPC, 487, 29)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la demanda a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de la fixació del cabal de manteniment dels trams del Segre d'acord amb la Directiva marc de l'aigua (Tram. 250-01387/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 34)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Tram. 250-01390/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 36)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona (Tram. 250-01427/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 491, 55; esmenes: BOPC, 516, 41)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-01430/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 491, 58)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la rebaixa del preu del bitllet i de l'abonament del tren Avant entre Lleida i Barcelona (Tram. 250-01433/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 491, 60)