Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 11 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00867/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00869/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00870/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00871/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00850/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00851/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00856/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00872/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00857/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00858/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00859/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00860/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 353-00873/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.