Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'autorització al Consell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització homogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca (Tram. 250-01159/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 59; esmenes: BOPC, 391, 83)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els parcs de conservació de carreteres (Tram. 250-01211/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 33; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la privatització dels parcs de carreteres dependents de la Generalitat (Tram. 250-01258/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 396, 27; esmenes: BOPC, 429, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la consideració d'aquest servei com a essencial (Tram. 250-01233/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 80; esmenes: BOPC, 413, 50)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n'Espinós, a Gavà (Tram. 250-01217/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 64; esmenes: BOPC, 413, 46)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el consens entre els ajuntaments d'Arbolí, Alforja, Vilaplana i la Febró (Baix Camp) per a elaborar el Pla d'ordenació forestal amb relació als terrenys del campament militar de Los Castillejos (Tram. 250-01221/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 69)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el traçat de l'autovia A-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana i la gratuïtat d'alguns peatges de l'autopista AP-7 (Tram. 250-01231/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 78)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la modificació del sistema tarifari integrat de Transports Metropolitans de Barcelona i la reconsideració del mapa de zones pel que fa a Sant Vicenç dels Horts (Tram. 250-01235/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 82)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el control de legalitat en l'actuació de l'empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d'un conjunt d'habitatges dotacionals procedents de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer (Tram. 250-01237/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 83; esmenes: BOPC, 413, 50)

 • 10

  Proposta de resolució sobre els projectes de millora de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de les valls del Ter i del Brugent (Tram. 250-01238/10)

  Grup Mixt; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 85; esmenes: BOPC, 413, 51)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el projecte de la pota sud entre la carretera C-17 i l'eix Transversal per Vic i Santa Eugènia de Berga (Tram. 250-01240/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 26; esmenes: BOPC, 413, 51)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la dotació de les estacions de tren de la línia R3 a Osona i el Ripollès amb les infraestructures adequades (Tram. 250-01257/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 26)

 • 13

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses (Tram. 250-01277/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 44; esmenes: BOPC, 429, 30)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'accessibilitat a l'estació ferroviària del Vendrell per a les persones amb limitacions físiques o sensorials (Tram. 250-01255/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 391, 94)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa de la línia d'autobús entre Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 250-01260/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 396, 29; esmenes: BOPC, 429, 29)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'adequació de la carretera B-204 (Tram. 250-01275/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 43; esmenes: BOPC, 429, 29)

 • 17

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya

  • 17.1

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02104/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02105/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02121/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02130/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.5

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02106/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02122/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02131/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.8

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02107/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.9

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02133/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.10

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02144/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02108/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02132/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02145/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02109/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.15

   Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02146/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02110/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02111/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02112/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.19

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02113/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.20

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02116/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.21

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02126/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.22

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02162/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.23

   Proposta de compareixença de Ricard Riol, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02139/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.24

   Proposta de compareixença de Ricard Riol Jurado, president de la Plataforma per al Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02159/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02114/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02163/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.27

   Proposta de compareixença d'Ole Thorson, enginyer de camins i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02115/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.28

   Proposta de compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Barcelona Regional i director de Projectes Ambientals, Territorials i d'Energia, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02117/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.29

   Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02118/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.30

   Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02119/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.31

   Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02149/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.32

   Proposta de compareixença de Francesc Magrinyà, professor d'urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02120/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.33

   Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02147/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.34

   Proposta de compareixença d'Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02148/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.35

   Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d'Innovació del Transport, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02150/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.36

   Proposta de compareixença d'Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02151/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.37

   Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02152/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.38

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02123/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.39

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02138/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.40

   Proposta de compareixença d'una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02124/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.41

   Proposta de compareixença d'una representació de Transports Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02137/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.42

   Proposta de compareixença de Joaquim Forn, president de Transports Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02153/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.43

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02125/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.44

   Proposta de compareixença de Joan Mora Bosch, president de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02158/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.45

   Proposta de compareixença d'una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02127/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.46

   Proposta de compareixença d'Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02141/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.47

   Proposta de compareixença d'Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02154/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.48

   Proposta de compareixença d'una representació de Renfe amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02128/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.49

   Proposta de compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercaderies, o d'una representació de Renfe a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02142/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.50

   Proposta de compareixença de Pablo Vázquez Vega, president de Renfe, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02157/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.51

   Proposta de compareixença d'una representació de Rodalies de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02143/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02129/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.53

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02155/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.54

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02134/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.55

   Proposta de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02135/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.56

   Proposta de compareixença del director general de Transports i Mobilitat amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02136/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.57

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02140/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.58

   Proposta de compareixença de Josep Maria Cullell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02156/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.59

   Proposta de compareixença d'Alain Flausch, secretari general de l'Associació Internacional de Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02160/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.60

   Proposta de compareixença de Peter Hendy, comissari de Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02161/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 17.61

   Proposta de compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 352-02164/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a l'adjudicació del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat (Tram. 354-00341/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a l'adjudicació del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat (Tram. 354-00342/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització i d'adjudicació de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00343/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Grau i Reinés, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d'adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat (Tram. 356-00886/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Mayte Capdet i Sorribes, directora d'Integració Tarifària i Comunicació de l'Autoritat del Transport Metropolità, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d'adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat (Tram. 356-00887/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procediment d'adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat (Tram. 356-00888/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.