Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 8 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió interdepartamental de foment de l'economia circular (Tram. 250-01005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 49; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les rotondes de la carretera C-55 d'accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-01075/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 18; esmenes: BOPC, 346, 61)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reconsideració del mapa de zones del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona (Tram. 250-01137/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 62)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de comptadors intel·ligents (Tram. 250-01139/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 63)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la pròrroga dels subsidis per a habitatge de protecció oficial de plans estatals d'habitatge anteriors al del 2009-2010 (Tram. 250-01140/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 334, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes a l'empresa Habitatges Municipals de Sabadell (Tram. 250-01144/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 46; esmenes: BOPC, 391, 81)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute a l'empresa Habitatges Municipals de Sabadell (Tram. 250-01166/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 346, 72; esmenes: BOPC, 391, 83)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'itinerari i la freqüència de pas de l'autobús interurbà que connecta Rubí amb l'Hospital de Terrassa (Tram. 250-01148/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 49; esmenes: BOPC, 391, 81)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents per a controlar l'emissió de compostos orgànics volàtils de la planta Ecoparc2, a Montcada i Reixac (Tram. 250-01153/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 54; esmenes: BOPC, 391, 82)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la destinació d'una partida pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per a arranjar la xarxa de camins de Gimenells i el Pla de la Font (Tram. 250-01155/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 56)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'autorització al Consell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització homogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca (Tram. 250-01159/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 59; esmenes: BOPC, 391, 83)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el projecte d'asfaltar una pista forestal del Montseny (Tram. 250-01164/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 346, 70)

 • 13

  Proposta de resolució sobre les mesures i les actuacions per al millorament de la carretera N-230 entre Catalunya i Aragó (Tram. 250-01173/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 33)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la cessió d'un local de l'Incasòl situat al barri del Verdum, de Barcelona (Tram. 250-01177/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 39; esmenes: BOPC, 391, 86)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el transport públic a la Selva interior (Tram. 250-01184/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 43)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un calendari d'execució de les obres ferroviàries del Corredor Mediterrani entre Castellbisbal i València (Tram. 250-01188/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 357, 50)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'eliminació i el tractament de les terres contaminades del Parc del Nord de Sabadell (Tram. 250-01196/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 57; esmenes: BOPC, 391, 90)

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la seguretat del port, la policia portuària i l'acord de cessió d'ús d'infraestructures del port a la Guàrdia Civil (Tram. 356-00786/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions d'habitatges de dotació pública als barris de les Corts, Can Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona (Tram. 356-00837/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.