Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 16 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials (Tram. 250-01043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 37)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Tram. 250-01052/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 38; esmenes: BOPC, 322, 73)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les rotondes de la carretera C-55 d'accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-01075/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 18; esmenes: BOPC, 346, 61)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar l'intrusisme en l'àmbit del transport de persones (Tram. 250-01096/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 80; esmenes: BOPC, 357, 36)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la integració tarifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sisena corona de transport metropolità (Tram. 250-01097/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 80; esmenes: BOPC, 357, 36)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'autopista AP-7 al pas per Figueres (Tram. 250-01099/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 82; esmenes: BOPC, 357, 37)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'adopció de les mesures de finançament que estableix la Llei 3/2009, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 250-01102/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 84; esmenes: BOPC, 357, 38)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès (Tram. 250-01113/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 93; esmenes: BOPC, 357, 41)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'addició de la indicació de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C-32 (Tram. 250-01114/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 94)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'arranjament de la carretera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles (Tram. 250-01126/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 328, 17)