Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 4 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Mallarach davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 357-00642/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Jaume Grau davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 357-00643/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Susana Pascual, presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 357-00644/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el sanejament i l'adequació del Bloc dels Mestres, de Sabadell (Tram. 250-00903/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 20; esmenes: BOPC, 276, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió interdepartamental de foment de l'economia circular (Tram. 250-01005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 49; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projectes d'intervenció integral de barris (Tram. 250-01007/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 50; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció del baixador de Roda de Berà - Creixell a la línia 2 del servei de rodalia de Tarragona (Tram. 250-01010/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 53)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un baixador al barri de Bellissens, de Reus (Tram. 250-01016/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 57)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat transfronterera (Tram. 250-01020/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 46; esmenes: BOPC, 315, 24)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'assumpció de la gestió de les actuacions del Programa AGUA al tram final de l'Ebre i al delta de l'Ebre (Tram. 250-01026/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 49)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els esllavissaments a la carretera C-13 entre Llavorsí i Rialp (Tram. 250-01028/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 51; esmenes: BOPC, 315, 24)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la implantació del títol de transport T-10 entre Lleida i Vielha, la Seu d'Urgell, Sort, el Pont de Suert, Tremp i Solsona (Tram. 250-01029/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 51; esmenes: BOPC, 315, 24)

 • 13

  Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials (Tram. 250-01043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 37)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció de la línia 9 del metro (Tram. 250-01048/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 34; esmenes: BOPC, 322, 72)