Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 30 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les obres de perllongament i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès Occidental (Tram. 250-00694/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 62; esmenes: BOPC, 172, 54)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Tram. 250-00799/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 52; esmenes: BOPC, 222, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el sanejament i l'adequació del Bloc dels Mestres, de Sabadell (Tram. 250-00903/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 20; esmenes: BOPC, 276, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la carretera de Begues BV-2041 (Tram. 250-00950/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 55; esmenes: BOPC, 297, 27)

 • 5

  Proposta de resolució de rebuig del fet que el port de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra (Tram. 250-00976/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 53; esmenes: BOPC, 297, 29)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (Tram. 250-00978/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 55; esmenes: BOPC, 297, 29)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels cabals ambientals dels rius de les conques internes (Tram. 250-00986/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 36; esmenes: BOPC, 308, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Penedès (Tram. 250-00993/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 43; esmenes: BOPC, 308, 10)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la prioritat en l'execució de les obres per al millorament de l'evacuació i l'accessibilitat de l'estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro (Tram. 250-01001/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 36)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la prioritat en l'execució de les obres per al millorament de l'evacuació i l'accessibilitat de l'estació Poblenou de la línia 4 del metro (Tram. 250-01002/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 37)

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques i professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè expliqui les conclusions del projecte "Barris desafavorits davant la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica" (Tram. 356-00655/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés d'implantació de la T-Mobilitat (Tram. 356-00670/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació ferroviària de les Terres de l'Ebre (Tram. 356-00675/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Mallarach davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 356-00679/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Grau davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 356-00680/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i Reig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 356-00681/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.