Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 5 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les activitats i les propostes del Col·legi amb relació a la situació ambiental (Tram. 357-00295/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament del pont sobre l'Ebre de la carretera N-340 (Tram. 250-00817/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 33; esmenes: BOPC, 240, 19)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament del cànon de control d'abocaments exigit per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als municipis de la conca (Tram. 250-00818/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 34; esmenes: BOPC, 240, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya dins del parc públic d'habitatges socials de l'Institut Català del Sòl (Tram. 250-00830/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 42; esmenes: BOPC, 240, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres pendents del Quart Cinturó (Tram. 250-00844/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 23; esmenes: BOPC, 261, 54)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la desprogramació definitiva del projecte de tancament de l'autovia orbital de Barcelona (Tram. 250-00857/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 34; esmenes: BOPC, 261, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres per al millorament de l'evacuació i l'accessibilitat de l'estació Poblenou de la línia 4 del metro (Tram. 250-00847/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 26; esmenes: BOPC, 261, 54)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres per al millorament de l'evacuació i l'accessibilitat de l'estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro (Tram. 250-00848/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 26; esmenes: BOPC, 261, 54)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute relatiu al projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, de Ripollet (Tram. 250-00858/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 35; esmenes: BOPC, 261, 56)