Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el sistema d'espais naturals protegits (Tram. 355-00063/10)

  Santi Vila i Vicente, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Ecoembes i d'Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l'evolució dels sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i de vidre (Tram. 357-00512/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del secretari d'Habitatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 357-00405/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 357-00406/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.