Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 5 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la campanya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d'un fons social d'habitatge i el lloguer social forçós dels habitatges buits de les entitats financeres (Tram. 357-00506/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit per a presentar la candidatura del Priorat a la Declaració del paisatge cultural agrari patrimoni mundial de la UNESCO (Tram. 357-00509/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'arranjament de la carretera del Poble Nou del Delta a Sant Carles de la Ràpita i l'execució de les actuacions pendents de l'anell viari del delta de l'Ebre (Tram. 250-00773/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 29; esmenes: BOPC, 204, 37)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el passeig marítim de Mataró (Tram. 250-00778/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 33; esmenes: BOPC, 204, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la prohibició de circulació de camions per la carretera N-340 i l'aplicació de descomptes a l'autopista AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Ulldecona (Tram. 250-00781/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 63; esmenes: BOPC, 204, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres del nou edifici del barri de Merinals, de Sabadell, que ha d'allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi (Tram. 250-00787/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 67; esmenes: BOPC, 204, 41)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-51 (Tram. 250-00788/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 44; esmenes: BOPC, 222, 32)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l'accés a Castellar del Vallès (Tram. 250-00791/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 46; esmenes: BOPC, 222, 32)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor (Tram. 250-00804/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 57)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat en un tram de la carretera C-245 a Gavà (Tram. 250-00815/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 32; esmenes: BOPC, 240, 19)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament del pont sobre l'Ebre de la carretera N-340 (Tram. 250-00817/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 33; esmenes: BOPC, 240, 19)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el pagament del cànon de control d'abocaments exigit per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als municipis de la conca (Tram. 250-00818/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 34; esmenes: BOPC, 240, 20)

 • 13

  Proposta de resolució sobre les obres de reposició del parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00822/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 38; esmenes: BOPC, 240, 21)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya dins del parc públic d'habitatges socials de l'Institut Català del Sòl (Tram. 250-00830/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 42; esmenes: BOPC, 240, 23)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parcial Riumar sector IV-I i l'aturada del Pla parcial Riumar sector III al delta de l'Ebre (Tram. 250-00753/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 48; esmenes: BOPC, 197, 34)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la desestimació de la tramitació del Pla especial urbanístic de determinació d'activitat de dipòsit controlat de residus de classe II al Pinell de Brai (Tram. 250-00767/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 169, 25)