Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la declaració d'espai Schengen per al port de Palamós (Tram. 250-00202/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 36, 81)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer Schengen (Tram. 250-00207/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 36, 86)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presentació per part del Ministeri de l'Interior dels estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai transfronterer Schengen (Tram. 250-00208/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 36, 87)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació de la comissió de coordinació de l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 250-00205/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 84; esmenes: BOPC, 59, 64)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la pròrroga de les bonificacions de les taxes aeroportuàries de l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 250-00206/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 85; esmenes: BOPC, 59, 64)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el restabliment per part d'AENA dels serveis d'assistència sanitària a l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 250-00209/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 36, 87)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reducció dels peatges de la carretera C-32 al Garraf (Tram. 250-00210/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 88; esmenes: BOPC, 59, 64)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00211/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 89; esmenes: BOPC, 59, 65)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac (Tram. 250-00220/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 91; esmenes: BOPC, 78, 18)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat a l'Eixample de Barcelona (Tram. 250-00221/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 92)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de la línia 9 del metro (Tram. 250-00222/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 39, 93)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la línia 9 del metro entre l'estació de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat, i l'estació de la terminal entre pistes de l'aeroport de Barcelona (Tram. 250-00225/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 96; esmenes: BOPC, 78, 18)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'execució del projecte de la línia 9 del metro entre Collblanc i l'aeroport (Tram. 250-00295/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 31; esmenes: BOPC, 78, 31)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de l'estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro (Tram. 250-00314/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 44; esmenes: BOPC, 78, 35)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de la línia 9 del metro (Tram. 250-00315/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 44; esmenes: BOPC, 78, 36)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la transferència de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis atorgades a les comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers (Tram. 250-00236/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 102; esmenes: BOPC, 78, 19)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la paralització i la suspensió dels desnonaments (Tram. 250-00240/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 105; esmenes: BOPC, 78, 19)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'abaratiment del transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona (Tram. 250-00248/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 111; esmenes: BOPC, 78, 23)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la reducció de l'accidentalitat de la carretera C-58 al pas per Vacarisses (Tram. 250-00265/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 54; esmenes: BOPC, 78, 28)

 • 20

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l'accidentalitat i la intensitat del trànsit a la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses (Tram. 250-00353/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 84; esmenes: BOPC, 89, 42)

 • 21

  Proposta de resolució sobre les obres de rehabilitació del barri d'Espronceda, de Sabadell (Tram. 250-00297/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 32; esmenes: BOPC, 78, 32)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la substitució dels combois dels trens regionals de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00216/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 93; esmenes: BOPC, 59, 66)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00217/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 93; esmenes: BOPC, 59, 66)

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Ticó i Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 356-00168/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquest institut (Tram. 356-00169/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquesta agència (Tram. 356-00170/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquesta agència (Tram. 356-00171/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Miranda i Canals, director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquest institut (Tram. 356-00172/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l'Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació, el programa d'actuació i les previsions de futur d'aquesta agència (Tram. 356-00173/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la prova pilot del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos de Cadaqués (Alt Empordà) (Tram. 356-00154/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el pla de sanejament financer de l'Agència (Tram. 356-00155/10)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Joan Nogué i Font, director de l'Observatori del Paisatge, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques d'aquesta entitat (Tram. 356-00181/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Toni Altaió i Morral, portaveu de l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (Tram. 356-00182/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Polítiques Ambientals davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les tasques de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (Tram. 356-00183/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats i les propostes del col·legi amb relació a la situació ambiental (Tram. 356-00227/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Virgínia Domingo i Reig, presidenta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats del Col·legi (Tram. 356-00239/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació jurídica derivada de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la concessió de la gestió del servei d'abastiment d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00065/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.