Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 15 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders (Tram. 250-00153/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 40)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el carril VAO de la carretera C-58 (Tram. 250-00180/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 65; esmenes: BOPC, 59, 54)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la vigència dels títols de transport de rodalies (Tram. 250-00188/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 36, 71)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'execució de la variant de Sagàs, a la carretera C-154 (Tram. 250-00191/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 73; esmenes: BOPC, 59, 59)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el projecte i l'execució del tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent com a continuació de l'autovia C-16 i part de l'eix europeu E-9 (Tram. 250-00192/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 74; esmenes: BOPC, 59, 59)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les obres d'arranjament de la carretera C-243 a l'entrada de Sant Sadurní d'Anoia (Tram. 250-00197/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 78; esmenes: BOPC, 59, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el millorament de la senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-2136 (Tram. 250-00198/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 78; esmenes: BOPC, 59, 61)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'estació de tren de Torelló (Tram. 250-00214/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 91; esmenes: BOPC, 59, 65)

 • 9

  Compareixença d'Antoni Puñet Plensa, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 357-00071/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Ramon Fontova Carles, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 357-00072/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Miquel Plensa, alcalde d'Algerri (Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 357-00073/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 12

  Composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat (Tram. 410-00008/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari