Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 20 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un servei d'autobusos que connecti el Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona (Tram. 250-00007/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 21; esmenes: BOPC, 39, 53)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les gestions per a la parada de l'Euromed a l'estació de l'Aldea-Amposta-Tortosa (Tram. 250-00008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 22; esmenes: BOPC, 39, 53)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la prestació del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els combois adequats (Tram. 250-00013/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls, a Santa Maria de Palautordera (Tram. 250-00018/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 27; esmenes: BOPC, 39, 55)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de la concessió del servei d'Aigües Ter Llobregat i sobre el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona (Tram. 250-00026/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 35; esmenes: BOPC, 39, 57)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de la concessió del servei d'Aigües Ter Llobregat i sobre el subministrament d'aigua a la regió metropolitana de Barcelona (Tram. 250-00036/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 123; esmenes: BOPC, 39, 58)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages (Tram. 250-00027/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 36; esmenes: BOPC, 39, 57)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les obres de descontaminació del pantà de Flix (Tram. 250-00030/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 38; esmenes: BOPC, 39, 58)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla director urbanístic per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt Penedès i el Baix Penedès (Tram. 250-00031/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 39)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l'aprovació del Pla integral de protecció del delta de l'Ebre (Tram. 250-00032/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 40)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'aturada de les obres d'edificació de la finca de Can Juncadella, a Lloret de Mar (Tram. 250-00039/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 9, 126)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de telefèric que uneix Esparreguera i Olesa de Montserrat (Tram. 250-00049/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 133; esmenes: BOPC, 39, 61)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'explotació i el tractament de recursos minerals a la serra de la Tossa d'Algerri (Tram. 250-00064/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 15, 21)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el Pla especial de la central de biomassa de Juneda (Tram. 250-00069/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 27; esmenes: BOPC, 39, 63)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d'una planta de tractament i valorització de residus industrials a Forallac i sobre l'acompliment del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (Tram. 250-00081/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 18; esmenes: BOPC, 39, 67)

 • 16

  Proposta de resolució sobre els imports no abonats als propietaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d'Empordà i Torroella de Fluvià (Tram. 250-00084/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 19; esmenes: BOPC, 39, 67)

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els acords amb l'empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics BCN World (Tram. 354-00003/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el projecte BCN World (Tram. 354-00047/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el projecte BCN World (Tram. 354-00050/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, perquè expliqui els acords sobre el sistema de gestió del servei públic del cicle de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 356-00007/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l'Agència Catalana de l'Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 356-00008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l'Agència Catalana de l'Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 356-00009/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sobre el procés d'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00010/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB (Tram. 356-00028/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB (Tram. 356-00029/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Enginyers Sense Fronteres davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB (Tram. 356-00030/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, professor del Departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB (Tram. 356-00031/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB (Tram. 356-00032/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00006/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 30

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l'Agència Catalana de l'Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Tram. 354-00008/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 31

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00009/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 32

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el nombre d'accidents mortals que es produeixen a la carretera C-55 al pas per la comarca del Bages (Tram. 354-00022/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 33

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) a l'octubre del 2012 (Tram. 354-00043/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 34

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d'octubre de 2012 (Tram. 354-00044/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 35

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d'octubre de 2012 (Tram. 354-00045/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 36

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d'octubre de 2012 (Tram. 354-00046/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 37

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el funcionament del carril VAO de la carretera C-58 (Tram. 354-00048/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença del director territorial de Renfe Operadora a Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui el contracte programa entre Renfe i la Generalitat (Tram. 356-00011/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prioritats d'acció d'Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari (Tram. 356-00017/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Brufau, president de Repsol, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'actuació de la companyia amb relació al vessament a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d'octubre de 2012 (Tram. 356-00056/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de Joan Pedrerol, director del complex industrial Repsol Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'actuació de la companyia amb relació al vessament a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d'octubre de 2012 (Tram. 356-00057/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els runams salins (Tram. 356-00058/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els runams salins (Tram. 356-00059/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.