Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 d'autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia i la creació d'una taula de treball sobre el transport públic a l'Alt Penedès (Tram. 250-00864/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 48; esmenes: BOPC, 274, 22)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa (Tram. 250-00883/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 46; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'acabament de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Tram. 250-00884/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 47; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la preservació dels aqüífers del delta de la Tordera (Tram. 250-00911/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 44; esmenes: BOPC, 301, 17)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pas de tractors i maquinària agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora (Tram. 250-00917/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 26; esmenes: BOPC, 301, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a deixar sense efecte l'aprovació definitiva del projecte de condicionament de la carretera GIV-6102, entre el barri de Santa Margarida, de Roses, i Palau-saverdera (Tram. 250-00926/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 31; esmenes: BOPC, 301, 18)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la depuradora de Parlavà (Tram. 250-00930/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 34; esmenes: BOPC, 301, 18)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la priorització de les obres del corredor de la Mediterrània (Tram. 250-00931/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 34; esmenes: BOPC, 301, 18)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el calendari d'execució de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors (Tram. 250-00936/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 44; esmenes: BOPC, 301, 18)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres necessàries per a completar l'enllaç del nord de Figueres amb l'autopista AP-7 (Tram. 250-00949/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 52)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer d'habitatges del 2012 (Tram. 250-00968/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 64; esmenes: BOPC, 307, 46)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de condicionament de la carretera C-252 el 2012 (Tram. 250-00978/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 71; esmenes: BOPC, 307, 49)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la signatura del conveni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera C-150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l'Estany) (Tram. 250-00979/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 72; esmenes: BOPC, 307, 49)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l'elaboració del Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural de Collserola (Tram. 250-00984/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 74; esmenes: BOPC, 307, 51)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte de construcció del perllongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà i Lloreda, a Badalona (Tram. 250-00988/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 28; esmenes: BOPC, 307, 52)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la inclusió de l'estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora d'accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils metropolitans de Barcelona perquè s'executi l'obra el 2012 (Tram. 250-00991/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 29; esmenes: BOPC, 307, 52)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'actualització del Pla de sanejament d'aigües residuals (Tram. 250-00996/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 36; esmenes: BOPC, 315, 33)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les depuradores d'aigües residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter (Tram. 250-00997/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 36; esmenes: BOPC, 315, 34)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona (Tram. 250-01002/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 40; esmenes: BOPC, 315, 35)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la fixació a Internet i als GPS de les dades de l'eix Diagonal, que uneix Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la senyalització de la carretera C-15 (Tram. 250-01003/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 41; esmenes: BOPC, 315, 36)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la represa del funcionament del funicular de Gelida (Tram. 250-01008/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 44)

 • 22

  Proposta de resolució sobre les inversions per a modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la correspondència amb la línia 4 de rodalia (Tram. 250-01054/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 21)