Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 30 de maig de 2012
Hora:
10:00h (la reunió de la tarda es tindrà a la sala de grups)
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 d'autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia i la creació d'una taula de treball sobre el transport públic a l'Alt Penedès (Tram. 250-00864/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 48; esmenes: BOPC, 274, 22)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'accés al castell de Boixadors, a l'aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere Sallavinera (Tram. 250-00878/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 44; esmenes: BOPC, 280, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la restauració i la posada en funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres (Tram. 250-00879/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 44; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals de Massanes (Tram. 250-00880/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 45; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa (Tram. 250-00883/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 46; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'acabament de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Tram. 250-00884/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 47; esmenes: BOPC, 280, 25)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'oposició al transvasament d'aigua des de l'Ebre (Tram. 250-00897/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 55; esmenes: BOPC, 280, 26)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat de l'abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00898/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 56; esmenes: BOPC, 280, 27)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de les restriccions aplicades en el títol d'abonament mensual per als trens regionals (Tram. 250-00906/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 42; esmenes: BOPC, 301, 16)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'un ascensor i d'enllumenat en una passarel·la de l'estació de Renfe de la Granada (Tram. 250-00908/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 43; esmenes: BOPC, 301, 16)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la integració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de rodalia (Tram. 250-00951/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 54; esmenes: BOPC, 301, 19)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la recuperació del descompte del 10% del preu del bitllet d'anada i tornada del servei de trens regionals (Tram. 250-00952/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 55; esmenes: BOPC, 301, 19)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el permís de pas per als ciclistes pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap via paral·lela (Tram. 250-00909/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 44; esmenes: BOPC, 301, 17)

 • 14

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari

  • 14.1

   Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01185/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.2

   Proposta de compareixença d'Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01186/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.3

   Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01187/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.4

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01188/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01189/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.6

   Proposta de compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01190/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.7

   Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, expresident de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01191/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.8

   Proposta de compareixença de José Enrique Urquijo, exdirector general de Desenvolupament Estratègic de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01192/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.9

   Proposta de compareixença de Marc A. García López, director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01193/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.10

   Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01194/09)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.11

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01195/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.12

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01196/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01197/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01198/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.15

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01199/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.16

   Proposta de compareixença d'una representació del Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01200/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.17

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01201/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Transports de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01202/09)

   Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secció de Transports de Barcelona de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01203/09)

   Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.20

   Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01204/09)

   Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.21

   Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01205/09)

   Subgrup Parlamentari Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.22

   Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01206/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.23

   Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d'Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01207/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.24

   Proposta de compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01208/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.25

   Proposta de compareixença d'Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01209/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.26

   Proposta de compareixença de Pere Calvet, director tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01210/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.27

   Proposta de compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01211/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.28

   Proposta de compareixença d'Ole Thorson, expert en mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01212/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.29

   Proposta de compareixença de Ricard Riol, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01213/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.30

   Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01214/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.31

   Proposta de compareixença de Miguel Ángel Remacha, director de Rodalies Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01215/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.32

   Proposta de compareixença de Marc Garcia i López, director tècnic de Rodalies Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01216/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.33

   Proposta de compareixença d'Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01217/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.34

   Proposta de compareixença d'una representació de l'empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01218/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.35

   Proposta de compareixença d'una representació de l'empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01219/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.36

   Proposta de compareixença d'una representació de l'empresa Comsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01220/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.37

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01221/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.38

   Proposta de compareixença d'Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01222/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.39

   Proposta de compareixença d'Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01223/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.40

   Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01224/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.41

   Proposta de compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01225/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.42

   Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director de Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01226/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.43

   Proposta de compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01227/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.44

   Proposta de compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01228/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.45

   Proposta de compareixença d'una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01229/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.46

   Proposta de compareixença d'una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01230/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.47

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01231/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 14.48

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (Tram. 352-01232/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la campanya "No vull pagar" als peatges (Tram. 354-00200/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d'Aigües Ter-Llobregat (Tram. 354-00211/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC (Tram. 354-00212/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació patrimonial i financera i el programa d'actuació de l'entitat (Tram. 356-00607/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats del Pla de xoc de l'habitatge (Tram. 356-00608/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prioritats d'acció d'Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari (Tram. 356-00609/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'avaluació i el balanç de l'aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Europea 2002-2011, en el marc de les competències en matèria mediambiental de la Generalitat, i de la participació i les aportacions a la formulació del VII Programa de medi ambient de la Unió Europea 2012-2020, en el tràmit de consulta pública i petició d'aportació de propostes a les autoritats nacionals i regionals europees (Tram. 356-00623/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les aportacions fetes al procés de consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un pla per a preservar els recursos hídrics i avaluar l'aplicació, els objectius assolits i les deficiències de la política d'aigua a Europa (Tram. 356-00632/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè exposi l'informe "La construcció catalana durant el 2011. Perspectives per al 2012. Propostes" (Tram. 356-00637/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del president d'Abertis davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la posició de l'empresa amb relació al sistema de peatges de les vies que explota (Tram. 356-00651/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president d'Abertis i d'Acesa, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de les autopistes i dels peatges (Tram. 356-00652/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d'explotació d'una nova guixera a la vall de Tost (Tram. 356-00658/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d'explotació d'una nova guixera a la vall de Tost (Tram. 356-00659/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president d'Abertis, amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la campanya "No vull pagar" als peatges (Tram. 356-00668/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 29.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el transvasament del Roine (Tram. 311-00455/09)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 59, 75)

  • 29.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el transvasament del Roine com a prioritat (Tram. 311-00456/09)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 59, 75)

  • 29.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per fer interconnexions d'aigua amb altres països d'Europa (Tram. 311-00457/09)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 59, 75)

  • 29.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aturada de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00548/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 90)

  • 29.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de l'aturada de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00549/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 91)

  • 29.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari per a la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00550/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 91)

  • 29.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari per a la posada en funcionament de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00551/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 91)

  • 29.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions de la comissió de seguiment de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00552/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 92)

  • 29.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a anul·lar les reunions de la comissió de seguiment de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 311-00553/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 92)

  • 29.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compromís amb l'Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental) de posar en funcionament el perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 311-00554/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 92)

  • 29.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució de les obres de millora de l'estació de Renfe a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 311-00606/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 77, 118)

  • 29.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució de les obres de millora de l'estació de Renfe a Molins de Rei (Baix Llobregat) (Tram. 311-00607/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 77, 118)

  • 29.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impuls de l'aeroport de Reus (Tram. 311-00699/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 72)

  • 29.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impuls de l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 311-00701/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 72)

  • 29.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ampliació de la línia 8 del servei de trens de rodalia a Vilafranca del Penedès i Sant Celoni (Tram. 311-00702/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 73)

  • 29.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les deficiències de connexió de la línia 8 del servei de trens de rodalia (Tram. 311-00703/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 73)

  • 29.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la connexió ferroviària de Ripollet (Tram. 311-00704/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 73)

  • 29.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'establiment de serveis de trens regionals Figueres-Reus pel corredor transversal Mollet del Vallès - el Papiol (Tram. 311-00705/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 74)

  • 29.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la connexió entre les línies 7 i 8 i l'estació de Vulpalleres dels Ferrocarrils de la Generalitat (Tram. 311-00706/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 74)

  • 29.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia al Camp de Tarragona (Tram. 311-00707/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 74)

  • 29.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia a Lleida (Tram. 311-00708/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 74)

  • 29.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia a Girona (Tram. 311-00709/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 75)

  • 29.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aprofitament de la capacitat inversora de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la dotació d'infraestructures (Tram. 311-00710/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 75)

  • 29.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'Anàlisi de la viabilitat econòmica, financera i jurídica, i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents escenaris, amb relació a Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (Tram. 311-00711/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 75)

  • 29.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (Tram. 311-00712/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 76)

  • 29.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la possibilitat de privatitzar Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (Tram. 311-00713/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 76)

  • 29.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la integració de les empreses Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC (Tram. 311-00714/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 76)

  • 29.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d'execució de les obres de la segona galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos d'aquest túnel al centre de Barcelona (Tram. 311-00715/09)

   Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 122, 77)

  • 29.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estat del projecte de la carretera entre Riba-roja, Almatret i la Granja d'Escarp (Tram. 311-00809/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 148, 47)

  • 29.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les possibles afectacions de l'ecosistema de l'Ebre per l'increment de la temperatura del riu al pas per la central nuclear de Garoña (Castella i Lleó) (Tram. 311-00853/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 148, 50)

  • 29.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls per a determinar l'afectació de l'Ebre en el tram de Catalunya per l'increment de la temperatura del riu al pas per la central nuclear de Garoña (Castella i Lleó) (Tram. 311-00854/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 148, 50)

  • 29.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls termomètrics a la rodalia de la central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) (Tram. 311-00855/09)

   Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 148, 50)

  • 29.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d'estalvi que s'apliquen a l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 311-00991/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 184, 29)

  • 29.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les depuradores que han deixat de funcionar o funcionen per sota de llur capacitat per motius econòmics (Tram. 311-00992/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 184, 29)

  • 29.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els equips de proveïment d'aigua que han deixat de funcionar o funcionen per sota de llur capacitat per motius econòmics (Tram. 311-00993/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 184, 29)

  • 29.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències d'interrompre el funcionament d'infraestructures de tractament d'aigües residuals i de proveïment d'aigua (Tram. 311-00994/09)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 184, 30)