Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 2 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de millorament del transport de viatgers per l'eix Diagonal (Tram. 250-00791/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 214, 25; esmenes: BOPC, 254, 30)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament dels plans urbanístics de la conca d'Òdena (Tram. 250-00803/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 220, 41; esmenes: BOPC, 254, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la restitució del pas públic d'accés al litoral a la zona de Can Rius, de Sant Feliu de Guíxols (Tram. 250-00815/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 16; esmenes: BOPC, 274, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'estudi de fórmules per a l'abaratiment dels títols de transport públic i sobre la renegociació de l'aportació estatal al transport públic de Catalunya (Tram. 250-00816/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 16; esmenes: BOPC, 274, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'increment de la freqüència de pas a l'estació de Renfe de Viladecans (Tram. 250-00817/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 17; esmenes: BOPC, 274, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament del tram entre Masllorenç i el Vendrell de la carretera C-55 (Tram. 250-00821/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 20; esmenes: BOPC, 274, 16)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció del Centre Logístic Baix Penedès (Tram. 250-00822/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 230, 20; esmenes: BOPC, 274, 16)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció de la planta de transferència de residus urbans del Vendrell (Tram. 250-00823/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 230, 21)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el rebuig a la implantació d'un peatge com a mesura de finançament de la construcció de la ronda nord de Figueres (Tram. 250-00825/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 23; esmenes: BOPC, 274, 17)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la ratificació i l'adhesió a la Carta internacional del caminar (Tram. 250-00828/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 235, 24)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts per al sistema urbà de Terrassa (Tram. 250-00834/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 28; esmenes: BOPC, 274, 34)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i sobre el restabliment de la bonificació del peatge de Mollet del Vallès per als residents que siguin usuaris habituals (Tram. 250-00835/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 29; esmenes: BOPC, 274, 19)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 427/2011, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge, i el restabliment de la bonificació del peatge d'Alella per als residents que siguin usuaris habituals (Tram. 250-00836/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 30; esmenes: BOPC, 274, 19)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la planificació del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordinació amb els horaris d'autobús (Tram. 250-00837/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 26; esmenes: BOPC, 274, 19)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels horaris d'aquestes línies amb els trens regionals i Avant a Barcelona (Tram. 250-00860/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 45; esmenes: BOPC, 274, 21)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur i la implementació de mesures per a fomentar-ne l'ús (Tram. 250-00863/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 47; esmenes: BOPC, 274, 22)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur i sobre l'elaboració d'un pla de millorament d'aquesta línia (Tram. 250-00869/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 51; esmenes: BOPC, 274, 23)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a l'assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles que no han estat finalment ocupats i sobre l'ampliació de l'oferta d'habitatges amb protecció oficial al Pla de l'Estany (Tram. 250-00861/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 46; esmenes: BOPC, 274, 21)

 • 19

  Proposta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 d'autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia i la creació d'una taula de treball sobre el transport públic a l'Alt Penedès (Tram. 250-00864/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 48; esmenes: BOPC, 274, 22)

 • 20

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del Consell Rector de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-00866/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 49; esmenes: BOPC, 274, 23)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la potenciació i el millorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el manteniment de l'estació central de Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la recuperació dels descomptes als usuaris de la línia entre Cervera de la Marenda i Girona (Tram. 250-00872/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 39; esmenes: BOPC, 280, 24)

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els aspectes territorials, urbanístics i econòmics del projecte Eurovegas (Tram. 354-00161/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els aspectes territorials, urbanístics i econòmics del projecte Eurovegas (Tram. 354-00162/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les negociacions amb representants del grup Las Vegas Sands Corporation amb relació al projecte del macrocomplex de lleure Eurovegas (Tram. 354-00183/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química (Tram. 356-00578/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma contra el Cementiri Químic a Santa Coloma de Cervelló davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química (Tram. 356-00579/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana de Residus davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram. 356-00580/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.