Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Compareixença de la presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les prioritats per a l'impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori (Tram. 357-00167/09)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d'habitatges de lloguer social (Tram. 357-00269/09)

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte de construcció d'una guixera a la vall de Tost (Tram. 357-00270/09)

  Compareixença.