Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 7 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn de transport de viatgers per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00646/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 22; esmenes: BOPC, 187, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del recorregut de la línia de transport nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès i la incorporació d'una parada a Gelida (Tram. 250-00647/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 23; esmenes: BOPC, 187, 13)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment del control del peatge de les Fonts i la bonificació de l'import del peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars (Tram. 250-00661/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 156, 18; esmenes: BOPC, 196, 39)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció de la variant de Vallirana de la carretera N-340 (Tram. 250-00679/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 32; esmenes: BOPC, 220, 34)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament de la variant de Vallirana d'acord amb la disposició addicional tercera de l'Estatut (Tram. 250-00688/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 39; esmenes: BOPC, 220, 35)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les mesures per a afavorir la construcció de la variant d'Olot entre les carreteres C-152 i N-260 (Tram. 250-00703/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 49; esmenes: BOPC, 220, 35)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la presentació del calendari d'execució de la segona fase de la ronda Sud d'Igualada (Tram. 250-00708/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 36; esmenes: BOPC, 220, 36)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l'estació d'Ernest Lluch de la línia 5 del metro (Tram. 250-00709/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 36; esmenes: BOPC, 220, 36)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la freqüència de pas dels autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Igualada i Vilafranca del Penedès i la instal·lació de marquesines a les parades de Sant Quintí de Mediona (Tram. 250-00711/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 37; esmenes: BOPC, 220, 37)

 • 22

  Proposta de resolució sobre el calendari d'execució de les obres d'accessibilitat de l'estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro (Tram. 250-00712/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 38; esmenes: BOPC, 220, 37)

 • 24

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de l'eix Transversal Ferroviari i la connexió d'aquest eix amb el port de Barcelona (Tram. 250-00713/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 182, 38; esmenes: BOPC, 220, 37)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la implantació del sistema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Berguedà (Tram. 250-00720/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 187, 17; esmenes: BOPC, 220, 38)

 • 32

  Proposta de resolució sobre la restitució del coeficient reductor del cànon de l'aigua dels municipis de les conques dels rius Ebre, Sénia i Garona en els pressupostos del 2012 (Tram. 250-00744/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 193, 65; esmenes: BOPC, 254, 23)

 • 34

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de proteccions acústiques i l'adopció de mesures mediambientals a l'autopista C-32, al pas per l'Escola Rosa Sensat del Masnou (Tram. 250-00748/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 196, 42)

 • 36

  Proposta de resolució sobre el calendari de les obres d'habitatges protegits per a joves a Ca n'Arús, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00757/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 207, 21; esmenes: BOPC, 254, 25)

 • 40

  Proposta de resolució sobre el manteniment del funcionament de l'aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat el 2012 (Tram. 250-00766/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 207, 27)

 • 41

  Proposta de resolució sobre el finiment de les obres de la variant de Vallirana (Tram. 250-00705/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 42

  Proposta de resolució sobre el calendari de les obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitatges de protecció oficial a l'avinguda de Josep Tarradellas de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00759/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 43

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del port de l'Ampolla (Tram. 250-00762/09)

  Debat i votació.

 • 44

  Proposta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat de la finca ocupada pels residus de l'empresa Massó i Carol, a Santa Coloma de Cervelló (Tram. 250-00714/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 45

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de l'operació de venda de les promocions d'habitatge social públic de lloguer a Alella, el Masnou i Teià (Tram. 250-00733/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 46

  Proposta de resolució sobre el calendari de les obres dels habitatges de protecció oficial al sector residencial Gornal III, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00758/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.