Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 9

  Proposta de resolució sobre el desplegament i la dotació pressupostària del Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 (Tram. 250-00120/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 32, 31)

 • 20

  Proposta de resolució sobre el desdoblament de l'eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26 (Tram. 250-00162/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 55; esmenes: BOPC, 57, 142)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d'Ebre) (Tram. 250-00164/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 56)

 • 23

  Proposta de resolució sobre les mesures per a la reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i la seguretat viària (Tram. 250-00154/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 24

  Proposta de resolució sobre el millorament de la coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a l'intercanviador de Martorell (Tram. 250-00153/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 25

  Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner (Tram. 250-00152/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 26

  Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge per al desplegament del Pla director de colònies industrials (Tram. 250-00151/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge per a la creació o restauració de vies arbrades (Tram. 250-00150/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 28

  Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del Camp de Tarragona (Tram. 250-00149/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 29

  Proposta de resolució sobre l'adjudicació de les obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella (Tram. 250-00137/09)

  Debat i votació.

 • 30

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a fer complir a l'Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de l'Agència Catalana de l'Aigua i sobre l'execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia (Tram. 250-00127/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 31

  Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 250-00098/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 32

  Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei 3/2009, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 250-00121/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 33

  Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport de viatgers per carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona (Tram. 250-00113/09)

  Debat i votació.

 • 34

  Proposta de resolució sobre la mobilitat al Maresme (Tram. 250-00118/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 35

  Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic entre Vilafranca del Penedès i Tarragona (Tram. 250-00113/09)

  Debat i votació.

 • 36

  Proposta de resolució sobre la implantació de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional (Tram. 250-00112/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 37

  Proposta de resolució sobre el condicionament del tram del congost de Tresponts de la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost (Tram. 250-00110/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 38

  Proposta de resolució sobre les companyies aèries i la gestió de l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 250-00105/09)

  Debat i votació.

 • 39

  Proposta de resolució sobre la negociació de l'oferta de vols de Ryanair a l'aeroport de Girona - Costa Brava (Tram. 250-00098/09)

  Debat i votació.

 • 40

  Proposta de resolució sobre la constitució d'un grup de treball sobre la gestió del sistema d'autopistes i dels peatges com a elements reguladors de la mobilitat (Tram. 250-00183/09)

  Debat i votació.

 • 41

  Proposta de resolució sobre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00092/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.