Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimarts, 15 de febrer de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00009/09)

    Lluís Miquel Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

    Sessió informativa.