Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la participació del moviment associatiu juvenil als centres educatius (Tram. 250-01339/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 425, 28)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el compliment de la legalitat i la neutralitat política a l'Escola Mireia de Montgat (Tram. 250-01343/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 429, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la incorporació en els diferents nivells educatius dels valors per a dignificar la professió de comerciant i de marxant (Tram. 250-01345/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 38; esmenes: BOPC, 491, 45)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l'Escola Pia de Calella (Tram. 250-01359/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 440, 82)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació a la Comissió d'Ensenyament i Universitats de dos informes sobre els projectes de pilotatge i el procés de generalització del servei comunitari (Tram. 250-01375/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 33)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el text d'una nadala cantada a l'Escola Carme-Vedruna, de Manlleu (Tram. 250-01399/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 45)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l'Ensenyament (Tram. 250-01414/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les beques Erasmus i Mobint (Tram. 250-01419/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre un cas de discriminació sexual en una escola de Santa Coloma de Farners (Tram. 250-01431/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 491, 59)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la licitació del projecte de construcció del nou edifici de l'Escola Ernest Lluch, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01432/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 491, 60)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Serra de Miralles i de la Secció d'Estudis Secundaris Tordera (Tram. 250-01434/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 491, 61; esmenes: BOPC, 516, 42)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu als resultats de l'educació primària i secundària (Tram. 250-01435/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 30)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu a l'externalització de la correcció de les proves de competències bàsiques de quart d'ESO (Tram. 250-01436/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 31)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Montigalà i l'Institut Ventura Gassol, de Badalona (Tram. 250-01437/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 31; esmenes: BOPC, 549, 22)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el finançament de les llars d'infants municipals (Tram. 250-01438/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 32; esmenes: BOPC, 549, 23)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'ensenyaments musicals superiors (Tram. 250-01481/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 56; esmenes: BOPC, 549, 24)