Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 9 d'abril de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre el Projecte 1714 a l'Escola Pia de Calella (Maresme) (Tram. 354-00356/10)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre la regulació dels centres formatius per als joves que no han acabat els estudis bàsics i sobre la col·laboració amb la Fundació El Llindar (Tram. 354-00358/10)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Infantil i Primària davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar l'educació secundària obligatòria (Tram. 356-00895/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Coordinació Intercentres de Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presentin la plataforma i expliquin el paper dels investigadors i treballadors en el sistema de recerca català (Tram. 356-00912/10)

  M. Victòria Forns i Fernández, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació El Llindar davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la col·laboració del Departament d'Ensenyament amb la Fundació per a crear una nova modalitat formativa en centres de segona oportunitat (Tram. 356-00924/10)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general d'Ensenyament davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè valori la situació de les escoles bressol i els compromisos de finançament (Tram. 356-00928/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui el projecte de regulació d'ús dels dispositius de telefonia mòbil als centres educatius per al curs 2015-2016 (Tram. 356-00951/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presenti la memòria anual i expliqui les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 356-00968/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la consolidació del projecte docent i de recerca de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 356-01166/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'acords estables entre els centres d'educació primària i secundària del servei públic d'educació i les entitats juvenils (Tram. 250-01192/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 54; esmenes: BOPC, 391, 89)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de les necessitats alimentàries dels alumnes en els períodes no lectius (Tram. 250-01194/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 55; esmenes: BOPC, 391, 90)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d'educació secundària obligatòria a l'Institut-Escola Joan Miró, de Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Tram. 250-01205/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 30; esmenes: BOPC, 413, 43)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'habilitació de la tercera planta de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 250-01206/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 31; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les taxes de les escoles oficials d'idiomes (Tram. 250-01213/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 35; esmenes: BOPC, 413, 45)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la dimissió del ministre d'Educació, Cultura i Esports i la retirada del decret que regula l'escolarització dels alumnes en llengua castellana a Catalunya (Tram. 250-01214/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 62; esmenes: BOPC, 413, 45)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les obres de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (Tram. 250-01225/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 73; esmenes: BOPC, 413, 47)

 • 17

  Proposta de resolució sobre les obres de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (Tram. 250-01232/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 79; esmenes: BOPC, 413, 49)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la gestió del servei de menjador de l'Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Tram. 250-01229/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 76; esmenes: BOPC, 413, 49)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la gestió directa del servei de menjador escolar per l'associació de mares i pares o l'equip directiu de l'escola (Tram. 250-01230/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 77; esmenes: BOPC, 413, 49)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola La Maquinista, de Barcelona (Tram. 250-01250/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 391, 91; esmenes: BOPC, 429, 27)

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'ampliació i la remodelació de diversos centres educatius de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-01251/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 391, 92; esmenes: BOPC, 429, 28)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la Secció d'Institut Serra de Noet, de Berga (Tram. 250-01279/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 45; esmenes: BOPC, 429, 31)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l'Escola Àngel Guimerà, de Pallejà (Tram. 250-01280/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 46; esmenes: BOPC, 429, 31)