Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 12 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01065/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jaime López Cossío, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01049/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Centres Públics de Formació Professional del País Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01028/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01030/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jean Salles, secretari general de la Cambra d'Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01041/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Imma Estivill Balsells, presidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01000/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Xavier Farriols, impulsor de plans de transició al treball, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01032/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Fundació Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01037/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Antoni Garcia, responsable de formació professional de l'Institut Can Vilumara, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01038/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01048/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Carles Martínez, catedràtic d'institut jubilat i expert en formació professional i qualificacions, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01042/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01056/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.