Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 29 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00996/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00997/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01024/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de dos representants de la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01052/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01022/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01026/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Sindicat d'Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01027/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01053/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00994/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Afra Blanco, representant d'Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00995/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Aina Vidal, coordinadora nacional d'Acció Jove - Joves de CCOO i especialista en temes de formació, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01031/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00999/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Manuel Cermerón, director general d'Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01061/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Antonio Condal Tomàs, director de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guissona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01063/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Josep González, president de Pimec, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00998/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01020/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01068/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Roser Bertran, directora de projectes de Kreanta i experta en formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01043/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Lola López, economista, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01045/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.