Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dimecres, 28 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01057/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Francesc Ranchal, en representació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01034/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01055/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01016/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01001/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01064/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00991/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'un membre de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00993/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Rafael Merino, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01039/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Maribel Garcia, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01040/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Josep Francí, ex-director general de Formació Professional i director de Delegacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01004/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, o de la persona d'aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01003/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01002/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Taula d'Escoles per a les Bones Pràctiques a la Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01054/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Juanjo García, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01058/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Centres d'Ensenyament Privat no Concertats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01067/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Josep Codina, director general de l'Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01025/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l'Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01059/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de la junta de directors de centres públics de formació professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01050/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'Òscar Valiente, expert en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-00992/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.