Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dilluns, 26 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00982/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Martí Casadesús Fa, director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00983/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00986/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00989/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Gemma Espigares Tribó, expresidenta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, o de la persona en qui delegui en representació del Consell amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00984/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença dels representants sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00988/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00985/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-01069/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 353-00987/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.