Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 11 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

  • 1.1

   Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02256/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.2

   Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02250/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.3

   Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02182/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.4

   Proposta de compareixença de Josep Joan Moreso i Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02284/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.5

   Proposta de compareixença de Martí Casadesús Fa, director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02257/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.6

   Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02251/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.7

   Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02183/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.8

   Proposta de compareixença de Martí Casadesús, director de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02285/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.9

   Proposta de compareixença de Gemma Espigares Tribó, expresidenta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02261/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.10

   Proposta de compareixença de Gemma Espigares, expresidenta del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02252/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió d'Estudiants del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02189/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.12

   Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02258/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.13

   Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02253/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.14

   Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02179/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.15

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02303/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.16

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02208/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.17

   Proposta de compareixença de Roberto Fernández, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02289/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.18

   Proposta de compareixença de Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02212/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.19

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02295/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.20

   Proposta de compareixença de Salvador Alemany, vicepresident segon de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02180/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.21

   Proposta de compareixença de Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02290/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.22

   Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, exdirector de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02254/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.23

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02301/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.24

   Proposta de compareixença de Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02218/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.25

   Proposta de compareixença de Josep M. Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02259/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02181/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.27

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02302/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.28

   Proposta de compareixença de Lluís Torner, president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02260/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.29

   Proposta de compareixença de Lluís Torner Sabata, president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02185/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.30

   Proposta de compareixença de Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02216/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.31

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02291/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.32

   Proposta de compareixença de de Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02215/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.33

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02292/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.34

   Proposta de compareixença de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02217/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.35

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02293/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.36

   Proposta de compareixença d'Enric Fossas Colet, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02213/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.37

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02294/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.38

   Proposta de compareixença de Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02214/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.39

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02296/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.40

   Proposta de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02219/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.41

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02298/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.42

   Proposta de compareixença de Xavier Casares Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02184/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.43

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Català de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02306/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.44

   Proposta de compareixença dels representants sindicals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02192/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.45

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02210/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02211/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.47

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02191/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.48

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02209/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.49

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02255/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.50

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02186/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.51

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02187/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02188/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.53

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02190/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02304/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.55

   Proposta de compareixença de Josep Corcó, especialista de qualitat universitària de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02305/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.56

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02307/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.57

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02308/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.58

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02309/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.59

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02310/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.60

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Pompeu Fabra amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02311/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.61

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02312/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.62

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat de Girona amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02313/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.63

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02314/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.64

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Ramon Llull amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02315/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.65

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02316/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.66

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02317/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.67

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02318/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.68

   Proposta de compareixença d'una representació del claustre de professors de la Universitat Abat Oliba CEU amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02319/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.69

   Proposta de compareixença de Rafael van Grieken Salvador, director de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02286/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.70

   Proposta de compareixença d'Ana María Hidalgo Tena, coordinadora general de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02287/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.71

   Proposta de compareixença de Manuel López Pérez, president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02288/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.72

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02297/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.73

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02299/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 1.74

   Proposta de compareixença del rector de la Universitat Abat Oliba CEU amb relació al Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 352-02300/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02321/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació El Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02400/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02323/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02396/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02512/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'Òscar Valiente, expert en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02572/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'Adrià Zancajo, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02573/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02325/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02391/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02506/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02563/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'Afra Blanco, representant d'Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02326/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02335/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02393/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02509/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02547/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02566/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença de Xavier Casares i Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02333/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença de Xavier Casares Martínez, president del Consell Català de Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02487/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Català de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02574/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02334/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02336/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02392/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02501/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02508/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02546/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02567/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02338/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02498/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02510/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Josep González, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02544/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02564/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02398/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença d'Imma Estivill Balsells, presidenta de la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02565/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02339/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02397/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02497/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02511/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02545/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02568/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02341/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02399/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02582/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02507/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02543/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença de Josep Francí, ex-director general de Formació Professional i director de Delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02415/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença de Josep Francí, expert en formació professional i director de Delegacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02492/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02342/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02394/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02499/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02583/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02343/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02395/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02500/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02584/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albardíaz, en representació de les escoles Fàsia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02344/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença d'una representació de les associacions de mares i pares de les escoles Fàsia amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02401/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'una representació de les associacions de mares i pares de les escoles Fàsia amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02505/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l'Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02410/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l'Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02495/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença de Francesc Roca, director de l'Institut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02554/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença del responsable de la formació dual i les cambres de la Federació Alemanya de Sindicats (DGB) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02402/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença de Thomas Giessler, responsable de formació dual, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02504/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença de Thomas Giessler, responsable de formació dual, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02515/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença d'Oriol Homs, en representació de la Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02514/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença d'Oriol Homs, exdirector de la Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02548/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença d'Anna Mates, directora de Formació de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02494/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença d'Anna Mates, directora de formació de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02557/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença de Francesc Solà, expresident de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02551/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02324/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02579/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Dolcet, consultor de formació professional de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02558/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Escola Pia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02328/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença de Ricard Coma Montoro, director de l'Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02552/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02340/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02569/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02329/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.78

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02576/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.79

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02330/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.80

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02577/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.81

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02332/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.82

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02578/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.83

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02320/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.84

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació la Carena amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02322/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.85

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02327/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.86

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02331/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.87

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02337/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.88

   Proposta de compareixença de Josep Codina, director general de l'Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02345/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.89

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02389/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.90

   Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat d'Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02390/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.91

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Centres Públics de Formació Professional del País Basc amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02403/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.92

   Proposta de compareixença de Tobias Wolfgarten, en representació de l'Oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en Educació i Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02404/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.93

   Proposta de compareixença d'una representació del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern Basc especialitzada en projectes d'aprenentatge al llarg de la vida, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02405/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.94

   Proposta de compareixença d'Aina Vidal, politòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzada en temes de formació i responsable d'organització d'Acció Jove, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02406/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.95

   Proposta de compareixença de Xavier Farriols, impulsor de plans de transició al treball, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02407/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.96

   Proposta de compareixença de Jaume Barniol, en representació de la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02408/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.97

   Proposta de compareixença de Francesc Ranchal, en representació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02409/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.98

   Proposta de compareixença de Tomàs Segundo, coordinador del Centre Integral de la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02411/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.99

   Proposta de compareixença d'Isidre Garcia, director de l'Institut Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02412/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.100

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Paco Puerto amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02413/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.101

   Proposta de compareixença d'Antoni Garcia, responsable de formació professional de l'Institut Can Vilumara, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02414/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.102

   Proposta de compareixença de Rafael Merino, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02416/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.103

   Proposta de compareixença de Maribel Garcia, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02417/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.104

   Proposta de compareixença de Jean Salles, secretari general de la Cambra d'Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, a Perpinyà, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02418/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.105

   Proposta de compareixença de Carles Martínez, catedràtic d'institut jubilat i expert en formació professional i qualificacions, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02419/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.106

   Proposta de compareixença de Roser Bertran, directora de projectes de Kreanta i experta en formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02420/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.107

   Proposta de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02486/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.108

   Proposta de compareixença d'Olga Campmany, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02488/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.109

   Proposta de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02489/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.110

   Proposta de compareixença de Francesc Solé, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02490/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.111

   Proposta de compareixença de Lola López, economista, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02491/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.112

   Proposta de compareixença de Xavier Ferrer, economista i coordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02493/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.113

   Proposta de compareixença d'una representació de l'oficina de l'Organització Internacional del Treball a Espanya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02496/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.114

   Proposta de compareixença de Francesc Castellana, president de la Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02502/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.115

   Proposta de compareixença de Jaime López Cossío, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02503/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.116

   Proposta de compareixença d'una representació de la junta de directors de centres públics de formació professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02513/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.117

   Proposta de compareixença d'Eugenio Astigarraga, professor de la Facultat d'Humanitats i Ciències de l'Educació de la Universitat de Mondragon i de Tknika, Centre d'Innovació per a la Formació Professional del Govern del País Basc, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02519/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.118

   Proposta de compareixença de dos representants de la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02520/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.119

   Proposta de compareixença d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02521/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.120

   Proposta de compareixença d'una representació de la taula d'escoles per a les bones pràctiques a la formació professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02541/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.121

   Proposta de compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02542/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.122

   Proposta de compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02549/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.123

   Proposta de compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02550/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.124

   Proposta de compareixença de Juanjo García, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02553/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.125

   Proposta de compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l'Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02555/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.126

   Proposta de compareixença d'una representació del projecte DIDàctica amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02556/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.127

   Proposta de compareixença de José Abascal, director de l'institut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02559/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.128

   Proposta de compareixença de Manuel Cermerón, director general d'Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02560/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.129

   Proposta de compareixença de Manel Xifra, president de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02561/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.130

   Proposta de compareixença d'Antonio Condal Tomàs, director de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guissona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02562/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.131

   Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02570/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.132

   Proposta de compareixença de Luis Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02571/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.133

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació BCN Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02575/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.134

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Centres d'Ensenyament Privat no Concertats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02580/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.135

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 352-02581/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l'Escola Pau Casals de Rubí (Tram. 250-01027/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 50; esmenes: BOPC, 319, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la disposició d'un tècnic d'educació infantil a les escoles públiques (Tram. 250-01142/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 47; esmenes: BOPC, 391, 80)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el transport escolar per als alumnes de centres educatius situats lluny del nucli urbà (Tram. 250-01151/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 51; esmenes: BOPC, 391, 82)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les escoles municipals de música i dansa i els conservatoris (Tram. 250-01172/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 32; esmenes: BOPC, 391, 84)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el compliment del marc vigent en matèria laboral respecte al personal docent municipal adscrit al Consorci d'Educació de Barcelona (Tram. 250-01191/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 357, 53)