Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de les Escoles Fàsia davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada quan acaben l'educació secundària obligatòria (Tram. 357-00576/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre el model d'escola (Tram. 357-00578/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.