Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre l'accessibilitat universal dels estudiants sords (Tram. 357-00313/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre l'atenció educativa als infants en situació de desemparament (Tram. 357-00415/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.