Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 25 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre l'inici del curs escolar 2014-2015 (Tram. 355-00148/10)

    Irene Rigau i Oliver, Consellera del Departament d'Ensenyament

    Sessió informativa.