Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 17 de juliol de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00939/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 72; esmenes: BOPC, 297, 25)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Programa de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de consum de fruites i hortalisses (Tram. 250-00960/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 61; esmenes: BOPC, 297, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell (Tram. 250-00979/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 55; esmenes: BOPC, 297, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels Horts (Tram. 250-00981/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 56; esmenes: BOPC, 297, 30)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Mediterrània, de Viladecans (Tram. 250-00983/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 33; esmenes: BOPC, 308, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Mediterrània, de Viladecans (Tram. 250-01082/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 23; esmenes: BOPC, 346, 64)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent (Tram. 250-00984/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 34; esmenes: BOPC, 308, 9)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'obertura de línies educatives de tarda en l'educació obligatòria (Tram. 250-00989/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 38)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un centre d'educació secundària a Martorell (Tram. 250-00998/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 34; esmenes: BOPC, 308, 10)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a Martorell (Tram. 250-01123/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 100; esmenes: BOPC, 357, )

 • 11

  Proposta de resolució sobre el transport escolar per als alumnes de l'Escola Joan Maragall de Rubí (Tram. 250-01008/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 51; esmenes: BOPC, 319, 16)

 • 12

  Proposta de resolució sobre les ràtios d'alumnes a les escoles públiques (Tram. 250-01012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 54; esmenes: BOPC, 319, 16)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el compliment del Reial decret 1513/2006, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària (Tram. 250-01013/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 55; esmenes: BOPC, 319, 17)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles municipals d'ensenyament musical i artístic (Tram. 250-01025/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 48; esmenes: BOPC, 319, 18)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'Escola Mirades, de Torredembarra (Tram. 250-01100/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 82; esmenes: BOPC, 357, )