Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 5 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar les línies generals de l'activitat de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Tram. 357-00332/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar les línies d'actuació del Govern en matèria universitària (Tram. 357-00333/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal i Antoni Verger, autors de l'estudi "L'Agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)", davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presentin aquest estudi (Tram. 356-00658/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui els resultats de l'informe PISA (Tram. 356-00674/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la segona fase de l'ampliació de l'Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00911/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 41; esmenes: BOPC, 297, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Abrera (Tram. 250-00912/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 42; esmenes: BOPC, 297, 23)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la incorporació d'un tècnic d'educació infantil a l'Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-00914/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 43; esmenes: BOPC, 297, 23)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la incorporació d'un tècnic d'educació infantil a l'Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-00917/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 58; esmenes: BOPC, 297, 24)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'adscripció d'un tècnic d'educació infantil a l'Escola Antoni Gaudí, de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-01035/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 58; esmenes: BOPC, 319, 19)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'aportació a les beques de menjador i el finançament del servei de menjador escolar al Vallès Occidental (Tram. 250-00918/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 58; esmenes: BOPC, 297, 24)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la necessitat i la viabilitat de convertir en institut l'Escola Lola Anglada, de Badalona (Tram. 250-00920/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ferran Falcó i Isern, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 59)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el projecte de conversió de l'antic edifici de l'Escola Lola Anglada de Badalona en un institut (Tram. 250-01044/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ferran Falcó i Isern, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 38)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00939/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 72; esmenes: BOPC, 297, 25)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'Escola Vicente Aleixandre, de Martorell (Tram. 250-00946/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 51; esmenes: BOPC, 297, 26)