Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 3 d'abril de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya (Tram. 357-00331/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Institut Escola Les Vinyes, de Castellbisbal (Tram. 250-00834/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 204, 46; esmenes: BOPC, 252, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una zona única escolar i el manteniment de l'oferta educativa a Castellbisbal (Tram. 250-00835/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 204, 47; esmenes: BOPC, 252, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Les Aimerigues, de Terrassa (Tram. 250-00845/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 24; esmenes: BOPC, 272, 44)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Gelida (Tram. 250-00856/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 33; esmenes: BOPC, 272, 44)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Vallcarca, de Barcelona (Tram. 250-00862/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 37; esmenes: BOPC, 272, 45)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa d'un institut d'educació secundària a Torrelles de Llobregat (Tram. 250-00873/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 34; esmenes: BOPC, 281, 27)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els centres educatius del districte setè de Sabadell (Tram. 250-00874/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 35; esmenes: BOPC, 281, 27)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'Escola Marta Mata del Vendrell (Tram. 250-00893/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 14; esmenes: BOPC, 281, 31)