Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 20 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 354-00230/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Adela Ferré, directora de l'"Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement", davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presenti aquest informe (Tram. 356-00553/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presenti l'"Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement" (Tram. 356-00554/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00573/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d'Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00574/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, representant de l'Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00575/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del representant de l'Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00576/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del representant del Consell Superior d'Investigacions Científiques al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00577/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00578/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00579/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00580/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió de l'anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del Centre (Tram. 356-00581/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'estat d'Investigació del Ministeri d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del Centre (Tram. 356-00582/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Climent Giné, professor de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l'escola inclusiva (Tram. 356-00619/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Proposta de resolució sobre la petició de derogació del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (Tram. 250-00774/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 30; esmenes: BOPC, 209, 13)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la defensa del model inclusiu de l'escola catalana i el desacatament de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (Tram. 250-00776/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 32; esmenes: BOPC, 209, 13)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Quatre Vents, de Canovelles (Tram. 250-00793/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 47; esmenes: BOPC, 240, 17)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la plantilla del personal de neteja i cuina a les llars d'infants (Tram. 250-00794/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 48; esmenes: BOPC, 240, 17)

 • 19

  Proposta de resolució sobre les obres de remodelació i ampliació de l'Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur (Tram. 250-00796/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 49; esmenes: BOPC, 240, 17)

 • 20

  Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions aprovades per la Comissió d'Ensenyament i Universitats (Tram. 250-00800/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 53; esmenes: BOPC, 240, 18)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Vallès Occidental (Tram. 250-00801/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 54; esmenes: BOPC, 240, 18)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Baix Llobregat (Tram. 250-00802/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 55; esmenes: BOPC, 240, 19)

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (Tram. 250-00820/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 36; esmenes: BOPC, 240, 21)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Aula de Formació d'Adults Lloreda - La Pau, de Badalona (Tram. 250-00821/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 37; esmenes: BOPC, 240, 21)

 • 25

  Proposta de resolució sobre el programa Erasmus (Tram. 250-00823/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 39; esmenes: BOPC, 240, 21)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la modificació dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i les entitats municipals descentralitzades (Tram. 250-00824/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 36; esmenes: BOPC, 240, 22)

 • 27

  Proposta de resolució sobre la modificació dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars de menjador i de transport (Tram. 250-00829/10)

  Grup Mixt; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 41; esmenes: BOPC, 240, 23)

 • 28

  Proposta de resolució sobre l'oferta de places de P3 de l'Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la construcció de la secció d'institut d'aquest centre (Tram. 250-00825/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 37; esmenes: BOPC, 240, 22)

 • 29

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona i dels seus serveis educatius (Tram. 250-00826/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 197, 38)

 • 30

  Proposta de resolució sobre l'atenció a les demandes de la plataforma "Cap escola es tanca" (Tram. 250-00831/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 42; esmenes: BOPC, 240, 24)