Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 6 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Divulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar la projecció nacional i internacional dels treballs de l'Escola (Tram. 357-00416/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel·lectual (Tram. 250-00731/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 149, 50; esmenes: BOPC, 178, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa de l'Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00756/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 50; esmenes: BOPC, 190, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les obres de l'Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00841/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 20; esmenes: BOPC, 272, 43)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la segona fase de la construcció de l'Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00846/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 25; esmenes: BOPC, 272, 44)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la segona fase de l'ampliació de l'Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00863/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 38; esmenes: BOPC, 272, 45)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport escolar a l'Alta Ribagorça (Tram. 250-00759/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 52; esmenes: BOPC, 190, 27)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els centres d'educació secundària obligatòria acollits a l'horari acumulat i l'estalvi en la gratuïtat dels menjadors que ha significat (Tram. 250-00761/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 54; esmenes: BOPC, 190, 27)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Pirineu, de Campdevànol (Tram. 250-00768/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 26; esmenes: BOPC, 209, 12)