Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre l'informe PISA corresponent al 2012 (Tram. 354-00222/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 354-00231/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre la darrera sentència del Tribunal Suprem sobre l'ensenyament a Catalunya (Tram. 354-00238/10)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Educació Infantil i Primària davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l'oferta formativa per als alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada després de l'educació secundària obligatòria (Tram. 356-00452/10)

  Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de les Escoles Fàsia davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada quan acaben l'educació secundària obligatòria (Tram. 356-00471/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Salleras, president del consell d'administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui l'estat d'elaboració de l'informe sobre els possibles efectes adversos en la salut dels camps electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi (Tram. 356-00484/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal, director de recerca PISA - Catalunya de la Fundació Jaume Bofill, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè valori els resultats de l'informe PISA 2012 a Catalunya (Tram. 356-00543/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00583/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut en el Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00584/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 356-00585/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informin sobre el model d'escola (Tram. 356-00595/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'Escola Abrera (Tram. 250-00553/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 61; esmenes: BOPC, 141, 52)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la plantilla de mestres de l'Escola Montmany i l'elaboració del projecte d'ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i Tagamanent (Tram. 250-00633/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 119, 65; esmenes: BOPC, 172, 39)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'escola de Polinyà (Tram. 250-00635/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 119, 66; esmenes: BOPC, 172, 40)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el garantiment d'un ensenyament de qualitat a l'Institut Thalassa, de Montgat (Tram. 250-00651/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 81)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent (Tram. 250-00675/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 49; esmenes: BOPC, 172, 49)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'autonomia de gestió dels centres docents i la discriminació positiva de persones amb disminució reconeguda (Tram. 250-00701/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 17; esmenes: BOPC, 172, 57)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el manteniment del pressupost de l'Escola Superior de Música de Catalunya i de les taxes de matriculació (Tram. 250-00680/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 52; esmenes: BOPC, 172, 50)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'increment de l'oferta educativa de cicles formatius de grau superior a l'Institut Sabadell (Tram. 250-00690/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 60; esmenes: BOPC, 172, 53)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la retirada de la Resolució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destinacions provisionals per al personal dels cossos docents (Tram. 250-00693/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 61; esmenes: BOPC, 172, 54)

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels cossos docents (Tram. 250-00702/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 18; esmenes: BOPC, 172, 58)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell (Tram. 250-00695/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 62; esmenes: BOPC, 172, 55)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la continuïtat dels projectes d'integració social a les escoles públiques (Tram. 250-00703/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 19; esmenes: BOPC, 172, 58)

 • 24

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les hores del personal auxiliar d'educació a les escoles públiques (Tram. 250-00704/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 20; esmenes: BOPC, 172, 58)

 • 25

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels projectes d'unitat d'escolarització compartida (Tram. 250-00705/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 20; esmenes: BOPC, 172, 59)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la llar d'infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana (Tram. 250-00717/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 141, 61; esmenes: BOPC, 172, 60)

 • 27

  Proposta de resolució sobre la substitució del mobiliari de l'Escola Mediterrània, de Barcelona (Tram. 250-00728/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 145, 12; esmenes: BOPC, 172, 61)