Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 11 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la Comissió de Governança del Sistema Universitari i l'informe encarregat pel ministre d'Educació (Tram. 357-00148/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els errors detectats en les proves d'accés a la universitat (Tram. 354-00094/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la situació de les universitats pel que fa a pressupostos i beques per al curs 2013-2014 (Tram. 354-00095/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui els errors detectats en les proves d'accés a la universitat (Tram. 356-00295/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de les universitats pel que fa a pressupostos i beques per al curs 2013-2014 (Tram. 356-00296/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya (Tram. 356-00310/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels contractes programa amb escoles concertades i sobre el desplegament de la Llei d'educació (Tram. 250-00384/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 81; esmenes: BOPC, 93, 38)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de construcció de la llar d'infants de l'illa d'equipaments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00400/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 55; esmenes: BOPC, 105, 5)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el replantejament del tancament de dues línies de P3 a les escoles de Cardedeu (Tram. 250-00410/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 60)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'ús del Fons de contingència de la Generalitat per a resoldre la situació d'emergència de l'Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (Tram. 250-00412/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 37; esmenes: BOPC, 105, 6)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Tram. 250-00419/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 42; esmenes: BOPC, 105, 6)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la incorporació de l'aprenentatge de primers auxilis al currículum escolar (Tram. 250-00422/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 45; esmenes: BOPC, 105, 6)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d'Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva del Camp (Tram. 250-00466/10)

  Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 59; esmenes: BOPC, 111, 25)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la provisió de plantilles del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014 (Tram. 250-00469/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 52)

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui les línies generals de l'activitat de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Tram. 356-00320/10)

  M. Victòria Forns i Fernández, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè expliqui les línies del Govern en matèria universitària (Tram. 356-00321/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.