Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 27 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre l'ús del castellà en matèries no lingüístiques en el sistema educatiu català (Tram. 354-00079/10)

  María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l'estudi "Junts a l'aula. Present i futur del model d'educació comprensiva a Catalunya", davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presentin l'estudi (Tram. 356-00250/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Argent Ballús, coordinador del projecte educatiu "Millorem", davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l'elaboració i les conclusions de l'estudi d'aquest projecte educatiu (Tram. 356-00251/10)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l'accessibilitat universal dels estudiants sords (Tram. 356-00279/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals i El Bosc, de Rubí (Tram. 250-00306/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 37; esmenes: BOPC, 73, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la construcció de la primera fase de l'Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Tram. 250-00361/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 50; esmenes: BOPC, 93, 36)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l'Institut Pau Vila, de Sabadell (Tram. 250-00382/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 80; esmenes: BOPC, 93, 37)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la protocol·lització de les actuacions relacionades amb el trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00342/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 76; esmenes: BOPC, 83, 43)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'homologació directa de la titulació d'enginyer tècnic al grau d'enginyeria (Tram. 250-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el centre de recursos pedagògics i l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'Escola Juan Salamero, de Gavà (Tram. 250-00304/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 36; esmenes: BOPC, 73, 42)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de les mesures pactades amb la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 250-00318/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 51; esmenes: BOPC, 83, 40)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la conversió de l'Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola (Tram. 250-00320/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 52; esmenes: BOPC, 83, 41)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la conversió de l'Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola (Tram. 250-00366/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 54; esmenes: BOPC, 93, 36)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies educatives d'educació secundària de l'Institut Joan Oró i la construcció d'un centre educatiu públic d'infantil, primària i secundària a Martorell (Tram. 250-00332/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 71; esmenes: BOPC, 83, 41)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el mapa de centres d'ensenyament públics en què s'atenen alumnes amb discapacitat (Tram. 250-00347/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 80; esmenes: BOPC, 83, 43)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Tram. 250-00348/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 80; esmenes: BOPC, 83, 44)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Cal Gravat, de Manresa (Tram. 250-00358/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 88; esmenes: BOPC, 83, 44)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l'Escola Valldaura, de Manresa, i l'inici dels tràmits per a la redacció del projecte de construcció de l'edifici que l'ha d'acollir (Tram. 250-00363/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 52; esmenes: BOPC, 93, 36)

 • 19

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l'Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca (Tram. 250-00374/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 63; esmenes: BOPC, 93, 37)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'institut de Calldetenes (Tram. 250-00376/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 65)

 • 21

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels contractes programa amb escoles concertades i sobre el desplegament de la Llei d'educació (Tram. 250-00384/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 81; esmenes: BOPC, 93, 38)