Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'homologació directa de la titulació d'enginyer tècnic al grau d'enginyeria (Tram. 250-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta de places de P3 a l'Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Tram. 250-00258/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 49)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de P3 a l'Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Tram. 250-00269/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 57; esmenes: BOPC, 73, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 de l'Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Tram. 250-00319/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 51; esmenes: BOPC, 83, 40)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment del nom de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 250-00263/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 52)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de P3 a l'Escola El Castell, de Tona (Tram. 250-00268/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 55)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Escola El Castell, de Tona (Tram. 250-00282/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 49)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de P3 a l'Escola Poblenou, de Pineda de Mar (Tram. 250-00271/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 59; esmenes: BOPC, 73, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut de Pineda de Mar (Tram. 250-00289/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 56; esmenes: BOPC, 73, 41)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una escola d'educació infantil i primària a Abrera (Tram. 250-00277/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 64)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la supressió de grups de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Cardedeu (Tram. 250-00279/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 47; esmenes: BOPC, 73, 38)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'oferta educativa per al curs 2013-2014 (Tram. 250-00280/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 47; esmenes: BOPC, 73, 38)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels estudis d'enginyer superior agrònom en exclusiva a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (Tram. 250-00284/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 51; esmenes: BOPC, 73, 39)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui (Tram. 250-00287/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 53; esmenes: BOPC, 73, 39)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Reixac (Tram. 250-00288/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 55; esmenes: BOPC, 73, 40)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Montserrat Miró, de Montcada i Reixac (Tram. 250-00385/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 68, 82; esmenes: BOPC, 93, 38)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la ràtio d'alumnes i el nombre de línies de P3 a les escoles d'Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00302/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 35; esmenes: BOPC, 73, 41)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Tram. 250-00303/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 36; esmenes: BOPC, 73, 42)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'Escola Can Montllor, de Terrassa (Tram. 250-00359/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 89; esmenes: BOPC, 83, 45)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'Escola Roser Capdevila, de Terrassa (Tram. 250-00360/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 89; esmenes: BOPC, 83, 45)