Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de les universitats públiques, les reformes necessàries, els informes dels experts de la Comissió de Governança del Sistema Universitari i l'informe encarregat pel Ministre d'Educació (Tram. 356-00193/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'homologació directa de la titulació d'enginyer tècnic al grau d'enginyeria (Tram. 250-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'oferta educativa a Lliçà d'Amunt (Tram. 250-00223/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 93; esmenes: BOPC, 73, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Escola Can Montllor, de Terrassa (Tram. 250-00224/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 95; esmenes: BOPC, 73, 28)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'anunci de tancament de l'Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció del nou emplaçament i la licitació i l'execució de les obres d'altres centres educatius d'aquest municipi (Tram. 250-00230/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 98; esmenes: BOPC, 73, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d'aquest municipi (Tram. 250-00228/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 97; esmenes: BOPC, 73, 29)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la preinscripció de P3 a l'Escola Sant Baldiri, de Lliçà d'Amunt, i sobre el mapa escolar d'aquest municipi (Tram. 250-00229/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 98; esmenes: BOPC, 73, 30)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'Escola Sant Baldiri, de Lliçà d'Amunt (Tram. 250-00281/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 48)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l'Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar d'aquest municipi (Tram. 250-00231/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 99; esmenes: BOPC, 73, 31)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Tram. 250-00255/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Andreu Domingo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 47; esmenes: BOPC, 73, 35)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de P3 a l'Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp (Tram. 250-00270/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 58; esmenes: BOPC, 73, 36)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret d'escollir una escola pública a la Selva del Camp (Tram. 250-00256/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 43, 47; esmenes: BOPC, 73, 35)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l'Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre (Tram. 250-00232/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 100; esmenes: BOPC, 73, 32)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a Lliçà d'Amunt (Tram. 250-00234/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 101; esmenes: BOPC, 73, 33)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la ràtio d'alumnes i el nombre d'aules de P3 a les escoles públiques d'Esplugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles concertades d'aquest municipi (Tram. 250-00235/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 102; esmenes: BOPC, 73, 33)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa de l'Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat (Tram. 250-00237/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 103; esmenes: BOPC, 73, 34)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'ampliació i els horaris de batxillerat de l'Institut Els Pallaresos (Tram. 250-00238/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 39, 104; esmenes: BOPC, 73, 34)

 • 18

  Proposta de resolució sobre les obres de l'Escola Gaudí de Sant Boi de Llobregat (Tram. 250-00251/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 44)