Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la construcció de la nova escola Riu Sec i el manteniment de l'Escola Xarau, a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00181/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 66; esmenes: BOPC, 59, 55)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00219/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 94; esmenes: BOPC, 59, 67)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00078/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 16; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'homologació directa de la titulació d'enginyer tècnic al grau d'enginyeria (Tram. 250-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola al barri de Gavà Mar (Tram. 250-00175/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 62; esmenes: BOPC, 59, 52)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'Escola Joan Salamero, de Gavà (Tram. 250-00176/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 62; esmenes: BOPC, 59, 52)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'Escola Can Montllor, de Terrassa (Tram. 250-00187/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 71; esmenes: BOPC, 59, 57)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (Tram. 250-00193/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 74; esmenes: BOPC, 59, 59)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el manteniment en funcionament de l'Escola Poblenou, de Pineda de Mar (Tram. 250-00195/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 76; esmenes: BOPC, 59, 60)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la suspensió de la construcció de l'escola del barri de La Farigola, a Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00199/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 79; esmenes: BOPC, 59, 62)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la implantació del model d'institut escola al barri de Gavà Mar (Tram. 250-00215/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 92; esmenes: BOPC, 59, 65)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reforma de l'Institut Bruguers, de Gavà (Tram. 250-00218/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 94; esmenes: BOPC, 59, 66)