Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 18 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè valori els aprenentatges tecnològics en el sistema educatiu i les conseqüències de possibles reformes legislatives estatals (Tram. 356-00147/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00078/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 16; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la implantació de la jornada intensiva a instituts d'educació secundària el curs 2012-2013 (Tram. 250-00098/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 44; esmenes: BOPC, 46, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'inici dels tràmits per a la construcció d'una escola d'educació infantil i primària a Abrera (Tram. 250-00099/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 44; esmenes: BOPC, 46, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'homologació directa de la titulació d'enginyer tècnic al grau d'enginyeria (Tram. 250-00107/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el finançament de les escoles bressol municipals (Tram. 250-00113/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 53; esmenes: BOPC, 46, 27)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el restabliment de la plantilla de professors dels centres públics (Tram. 250-00116/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 57; esmenes: BOPC, 46, 28)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament al Consell Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de beques de menjador i transport escolar col·lectiu (Tram. 250-00128/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 27, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la potenciació dels estudis d'enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida (Tram. 250-00136/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 43; esmenes: BOPC, 46, 34)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la implantació i l'emplaçament dels estudis de veterinària a la Universitat de Lleida (Tram. 250-00137/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 44; esmenes: BOPC, 46, 34)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano (Tram. 250-00139/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 29; esmenes: BOPC, 59, 38)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el pagament al Consell Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de beques de menjador i transport escolar col·lectiu (Tram. 250-00141/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 31; esmenes: BOPC, 59, 39)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola a Polinyà (Tram. 250-00156/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 43; esmenes: BOPC, 59, 45)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents de Canovelles (Tram. 250-00157/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 43; esmenes: BOPC, 59, 45)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de l'institut del barri de Cappont, de Lleida (Tram. 250-00159/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 45; esmenes: BOPC, 59, 45)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la modificació de la decisió del Govern de l'Estat d'aplicar l'impost sobre el valor afegit a l'educació de la infància i la joventut (Tram. 250-00164/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 50)

Nota: Nota: La durada prevista de la sessió serà fins a les 20.00 hores; si passada aquesta hora no s'han substanciat tots els punts, la presidència proposarà retirar de l'ordre del dia els punts no tractats per incloure'ls en l'ordre del dia d'una altra sessió.