Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 21 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari/ària de la Comissió (Tram. 410-00007/10)

  Junta de Portaveus

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre el darrer informe de la Fundació Bofill sobre el fracàs escolar a Catalunya (Tram. 354-00049/10)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'edifici de l'Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (Tram. 250-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 22; esmenes: BOPC, 39, 63)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'escola de Vall-llobrega (Tram. 250-00075/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 14; esmenes: BOPC, 39, 64)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de les obres de l'Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00077/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 15; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la modificació dels criteris d'atorgament de permisos de lactància i reduccions de jornada per a tenir cura de fills menors de sis anys al personal del Departament d'Ensenyament (Tram. 250-00087/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 22; esmenes: BOPC, 39, 68)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la substitució progressiva dels dispositius Wi-Fi a les escoles públiques i concertades (Tram. 250-00009/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 22; esmenes: BOPC, 39, 54)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la creació d'un cicle formatiu públic d'elaboració de productes alimentaris i l'impuls d'un centre d'innovació i formació ocupacional públic del sector agroalimentari a la comarca d'Osona (Tram. 250-00020/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 29; esmenes: BOPC, 39, 55)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la conversió de la Secció d'Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i sobre l'agilitació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici (Tram. 250-00025/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 34; esmenes: BOPC, 39, 56)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el trasllat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona a l'edifici de la Chartreuse (Tram. 250-00028/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 37; esmenes: BOPC, 39, 58)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00078/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 16; esmenes: BOPC, 39, 65)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l'Escola Pau Casals, de Rubí (Tram. 250-00079/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 16; esmenes: BOPC, 39, 66)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola El Bosc, a Rubí, i sobre el manteniment dels centres educatius emplaçats en mòduls prefabricats (Tram. 250-00080/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 17; esmenes: BOPC, 39, 66)